'n Handves om pasiëntsorg in ernstige asma te verbeter

Hier verskaf ons 'n Pasiënthandves vir ernstige asma, bestaande uit ses kernbeginsels, om nasionale regerings, gesondheidsorgverskaffers, betalersbeleidmakers, longgesondheidsbedryfvennote en pasiënte/versorgers te mobiliseer om die onvervulde behoefte en las in ernstige asma aan te spreek en uiteindelik te werk saam om betekenisvolle verbeterings in sorg te lewer.

Lees die publikasie: https://link.springer.com/article/10.1007/s12325-018-0777-y