Ontwikkeling en aanvaarbaarheid van 'n gedeelde besluitnemingsinstrument vir kommersiële grondboonallergieterapieë

Gedeelde besluitneming (SDM) is die proses waardeur pasiënte en hul mediese verskaffer wedersyds terapiedoelwitte, risiko/voordeel en behandelingsopsies rakende mediese sorg ondersoek. Besluithulpmiddels is hulpmiddels wat help in die proses van waardes opheldering en help om besluitnemingsbehoeftes en potensiële besluitnemingskonflikte te assesseer. Die doel van hierdie studie was om die aanvaarbaarheid van 'n besluitnemingshulpmiddel vir kommersiële grondboonallergie-terapieë te ontwikkel en te assesseer.