Behoeftebepaling: kennis van selfbestuur van asma vir kinders met komorbiede fisiese en intellektuele gestremdhede: kort verslag

Die hoofdoel van hierdie studie was om 'n behoeftebepaling uit te voer om professionele persone en ouers se kennis van en persepsies oor opvoeding vir selfbestuur van asma vir kinders met fisieke en intellektuele gestremdhede (ID's) vas te stel. Nog 'n doelwit was om die behoeftes vir opvoeding van kinders met ID's oor ernstige akute respiratoriese sindroom koronavirus 2 (SARS-CoV-2; koronavirus) en ander aansteeklike siektes te verstaan.

Lees die publikasie: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02770903.2021.1878534?journalCode=ijas20