Oproep vir nominasies vir die Raad van Direkteure vir die Verkiesings wat by die Algemene Jaarvergadering op 10 Julie 2024 in Santiago in Chili gehou sal word.

Soos gestel in GAAPP se Grondwet, word elke direkteur deur die Algemene Jaarvergadering verkies vir 'n tydperk van drie jaar en kan vir 'n verdere twee tydperke herkies word. Twee poste moet gevul word - President en 'n Bestuursposisie.

Die raad vergader maandeliks aanlyn en 2-3 keer persoonlik op verskillende plekke in die wêreld. Die posbeskrywing vir GAAPP-direkteure volg op hierdie oproep vir nominasies.

President

Ons President, Tonya Winders, het twee termyne gedien en wil 'n derde termyn dien. Benoemings vir die posisie van President word gesoek vir die verkiesing wat by die Algemene Jaarvergadering gehou sal word.

Rolle en verantwoordelikhede van die President

 • Verantwoordelikheid vir die verskaffing van visioenêre leierskap en strategiese rigting, om te verseker dat die organisasie se missie en doelwitte doeltreffend nagestreef word. Dit sluit toesig oor die ontwikkeling en implementering van beleide, finansiële toesig en operasionele doeltreffendheid in.
 • Optree as die primêre woordvoerder, pleit vir GAAAP se belange en bou verhoudings met belanghebbendes, skenkers en vennote.
 • Die bevordering van 'n kultuur van integriteit, monitering van organisatoriese prestasie, versekering van volhoubare impak en groei en leierskap, veral deur krisisse.
 • Hierdie pos vereis senior nasionale en internasionale leierskapservaring.
 • Nakoming van die algemene pligte van direkteure soos uiteengesit in die posbeskrywing.
 • Hierdie posisie hou drie jaar termyn, en kan twee keer herkies word.

Direksie Uitvoerende Pos

Ons gewaardeerde visepresident, Kristine Whorlow AM, het die maksimum van drie termyne gedien. Benoemings vir 'n uitvoerende posisie in die direksie word gesoek vir die verkiesing wat by die Algemene Jaarvergadering gehou sal word.

Rolle en verantwoordelikhede

 •   Nakoming van die algemene pligte van direkteure soos uiteengesit in die posbeskrywing
 • Hierdie posisie beklee 'n drie jaar termyn en kan twee keer herkies word..

Meer inligting oor die beskrywing en pligte van GAAPP Direkteure: Kliek hier

Tydlyne vir die nominasies en verkiesings:

Die tydlyn vir die verkiesingsproses en stemming is soos volg:

 • 31 Mei tot 25 Junie 2024– Oproep vir nominasies vir die posisies van president en vise-president.
 • 25 Junie tot 10 Julie 2024– Genomineerde kandidate gepubliseer in die Junie-nuusbrief.
 • 10 Julie 2024– Elke lidorganisasie het 1 stem. Stemming sal gehou word tydens die Jaarlikse algemene vergadering. Die vergadering sal baster wees sodat lede wat aanlyn bywoon, ingelig sal word hoe om aanlyn te stem.
 • 10 Julie 2024– Verkiesings vir President en Visepresident sal by die Algemene Jaarvergadering gehou word en suksesvolle kandidate word aangekondig. Hierdie inligting sal in die Julie-nuusbrief gepubliseer word.

GAAPP-lidorganisasies wat kandidate vir die posisies van President en Visepresident wil indien, moet die nominasievorm met 'n aangehegte CV vir elke kandidaat teen 25 Julie 2024 indien. Indien daar enige probleem is om die dokumente op te laai, e-pos dit aan ons by info@gaapp.org.


Direksie Nominasievorm

Vorm vir 'n lidorganisasie van GAAPP om iemand te nomineer vir die vakante direksieposte gedurende verkiesingsperiodes.

stap 1 of 6

Aansoeker se kontakbesonderhede

Voltooi asseblief al die velde op hierdie vorm.
Naam (Verpligtend)
Kies asseblief een
Kan jy Engels verstaan ​​en kommunikeer?(Verpligtend)
Basiese Engelse kommunikasievaardighede is nodig vir hierdie pos aangesien die raadsessies en verwante dokumente in Engels is.
(Ongeveer)
Patologieë waarmee u organisasie werk(Verpligtend)
Kies soveel as wat van toepassing is
Adres(Verpligtend)