HAPCHI – Asociación chilena de hipertensión pulmonar (Chili)

Chili

Puente alto, Santiago Metropolitaanse Streek, 8150000, Chili

E-posadres

56997470875

Teresa Muller Fernandez

Die Chileense Vereniging van Pulmonale Hipertensie rig sy werk om openbare beleide te beïnvloed en praktyke te bevorder wat daarop gemik is om die lewenskwaliteit van diegene wat met pulmonale hipertensie leef te verbeter deur ontwikkeling, kennisgenerering, opvoeding en burgerdeelname, om die waardigheid en outonomie van pasiënte te beskerm teen die 2 fases van voorkoming, diagnose en behandeling.

Hul doelwit is 'n vermenslikte en volhoubare gesondheidstelsel waar alle pasiënte toegang tot en tydige diagnose het. Hulle werk op nasionale vlak.