NAEP – Nasionale Asma Onderwysprogram (Suid-Afrika)

Suid-Afrika

5, Gordonstraat, Kaapstad, Wes-Kaap, 8001, Suid-Afrika

E-posadres

270218305937

Dr Visva Naidoo (Voorsitter)

Die nie-winsgewende organisasie poog om kennis oor asma diagnose en behandeling te versprei. Die program volg die bestuursriglyne van GINA (Global Initiative for Asthma), SATS (South African Thoracic Society) en ALLSA (Allergy Society of Asthma). NAEP hou 'n 6-maande afstandsonderrig-asma-opvoederkursus vir mediese spesialiste en voed die publiek en mediese personeel op oor alles wat asma aangaan.