Missie en doelstellings

Ons missie is om pasiënte met allergieë, lugweë en atopiese siektes wêreldwyd te ondersteun en te bemagtig deur hul regte te beskerm en aan te dring op die pligte van regerings, gesondheidswerkers en die algemene publiek.

GAAPP's visie is om 'n wêreld te skep waar pasiënte met allergieë, lugweë en atopiese siektes leef beter. Ons werk op grond van die waardes van opsigteverantwoordelikheid, en verhoudings.  

GAAPP-doelstellings

GAAPP's doelwitte en doelstellings is gebaseer op die volgende vier pilare: Bewusmaking, opvoeding, voorspraak, en navorsing.  

 • Om te verseker dat die groei en volhoubaarheid van die Raad van Direkteure en personeel om die missie te bereik.
 • om toerus en bemagtig MO's om hul missies te vervul. 
 • om bewusmaking aandryf en optrede om onvervulde behoeftes van pasiënte met allergie, asma en atopiese siektes aan te spreek. 
 • Om op maat te skep en te versprei bewysgebaseerde onderwysinstrumente om pasiënte, versorgers, beleidmakers en gesondheidsorgverskaffers te ondersteun. 
 • om advokaat namens alle mense wat met asma, allergieë en atopiese siektes leef om die beste sorg te ontvang, op die beste tyd, met die minste hindernisse. 
 • om bevorder en verseker die allergie/asma/atopiese siekte geduldige stem in navorsing en ontwikkeling om die volle gemeenskap te weerspieël. 

Wat ons doen

GAAPP werk saam met gesondheidsorg en regeringsorganisasies – soos WIEEAACIERSGINAGOUDWIE GARD, en IPCRG - na verbeter pasiënte se lewenstyl en verminder die impak van hierdie siektes. Om as 'n gelyke vennoot te dien, kan ons dinamies, voordelig maak veranderinge aan gesondheids- en maatskaplike beleid en globale besluitneming terwyl inligting en beste praktyke uit te ruil met ons lidorganisasies. Ons streef ook daarna om te verbeter die kwaliteit van diagnose en terapie binne die veld. As 'n globale platform, GAAPP poog om as tussenganger tussen pasiëntorganisasies te dien, wat die versterking van plaaslike stemme moontlik maak en kommunikasie regoor die wêreld aanmoedig. Ons streef ook daarna om globale standaarde te eis – insluitend 'n verhoog in luggehalte deur besoedeling te verminder – wat uiteindelik pasiënte en hul gemeenskappe sal bemagtig en hul lewenstyl sal verbeter. Ons ondersteun ook die stigting van pasiëntorganisasies in lae- en middelinkomstelande, help om allergie, lugweë en atopiese siektesorg en ondersteuning wêreldwyd te verbeter.

GAAPP-lede trek voordeel uit eerstehandse kennis en ons ondersteuning vir plaaslike aanpassing en implementering van globale kwaliteitstandaarde.

Ons hou ook jaarlikse globale geleenthede soos die Wetenskaplike Vergadering, The Global Food Allergies Summit en die Global Respiratory Summit wat aan ons lede toegang verleen tot wêreldwye inisiatiewe en gedeelde besluitneming, sowel as globale geleenthede en die hoogste gehalte van ondersteuning. Dit help ons lidorganisasies om jou plaaslike pasiënte en hul gesondheidsorgpersoneel in staat te stel om te floreer.

Organisasie-inligting

GAAPP is 'n sambreelorganisasie wat werk om pasiënte met lugweë, allergiese en atopiese toestande te ondersteun, te bemagtig en te bepleit. Gevestig in Wene, Oostenryk, is GAAPP se Raad verteenwoordigend van alle streke van die wêreld met groot en klein groepe, almal met 'n gemeenskaplike doel: die bemagtiging van die pasiënt en die ondersteuning van die pasiënt stem sodat besluitnemers in beide die openbare en private sektore in die regering en die industrie sal bedag wees op pasiëntbehoeftes, pasiëntbegeertes en pasiëntregte.

Sedert 2009 het ons gegroei tot 'n lewendige wêreldwye organisasie met meer as 100 samestellende lede van elke kontinent wat inligting en beste praktyke, bekommernisse en hoop deel.

GAAPP se doelwitte is om 'n wêreldwye netwerk te vestig om pasiënte met allergieë, lugweë en atopiese siektes te bemagtig om:

 • saam te werk met regerings- en gesondheidsorgorganisasies om die impak van allergieë, asma en urtikaria te verminder
 • om 'n gelyke vennoot betrokke te wees by die besluitneming van begin tot 'n afsluiting met globale gesondheidsorgorganisasies
 • die stigting van pasiëntorganisasies in opkomende lande te fasiliteer
 • veg vir beste praktykterapie
  en om die wêreldwye gemeenskap te ondersteun wat allergieë, asma, atopiese ekseem en urtikaria bestuur, deur:
 • om pasiënte te help om 'n aktiewe rol te speel in die bestuur van hul siekte en die bemagtiging van diegene wat hulle in die proses ondersteun
 • onbesoedelde gesonde lug vir pasiënte
 • samewerking met lidorganisasies om te help met gesondheids- en maatskaplike beleidsake
 • ontluikende lande te help met die nodige diagnostiese en terapeutiese middels vir pasiënte

Vir lidorganisasies hou GAAPP jaarliks ​​'n Wetenskaplike Vergadering en die GRS (Global Respiratory Summit) - 2020 met virtuele deelname - om hul lidorganisasies te ondersteun met die nuutste wetenskaplike ontwikkelings op die gebied van allergieë, lugweë en atopiese siektes en met kapasiteitsbou webinars :
Eerstens, stel prioriteitsdoelwitte vir bewustheid, onderwys en beleid – dan kapasiteitsbou webinars, bv

 • Sosiale media betrokkenheid
 • Grondbeginsels van fondsinsameling
 • Covid-19 Crisis Management
 • Digitale gesondheid en telegesondheid
 • Neem deel aan regerings- en HTS-liggame

GAAPP ontwikkel, voer en versprei oor alle kommunikasiekanale multi-kanaal bewusmakingsveldtogte van Wêreldbewusmakingsdae en ondersteun verskillende registers vir pasiënte (Asma, Covid-19+ Asma, Covid-19- + Atopiese dermatitis).
Ons betrek kundiges in allergie, lugweë en atopiese siektes om sleutelboodskappe te skep en die verspreiding van die boodskappe onder alle organisasies in GAAPP te koördineer.
Ons streef daarna om die stem van pasiënte te verhef en geduldige voorstanders te wees (bv GINA-riglyne or GOUE riglyne) deur betrokke te raak wanneer relevante behandelingsriglyne verander, of nuwe middels beskikbaar word. GAAPP is mede-outeur van die Handves vir Pasiënte met Erge Asma en neem deel aan werklike studies.
Ons sleutelwaardes is pasiëntsentrisiteit, aanspreeklikheid, deursigtigheid, 'n groei-ingesteldheid en respek.

Lidorganisasies

Sosiale en rasse-geregtigheid

As 'n wêreldwye nie-winsgewende pasiëntonderrig- ​​en -voorspraakorganisasie, het GAAPP 'n verbintenis tot burgerlike en sosiale verantwoordelikheid en ondersteun diegene wat 'n meer regverdige samelewing soek. GAAPP handhaaf die beginsels dat alle mense inherent is aan waardigheid en gelykheid en dat alle lede 'n verpligting het om aksie te neem, gesamentlik en afsonderlik, om universele respek vir en nakoming van menseregte en fundamentele vryhede vir almal te bevorder en te ondersteun sonder onderskeid van ras , van geslag, taal, godsdiens of nasionale oorsprong.

GAAPP herbevestig die noodsaaklikheid om rassediskriminasie in al sy vorme en manifestasies vinnig oor die hele wêreld uit te skakel en om begrip en respek vir die waardigheid van die mens te verseker. Alle mense is gelyk voor die wet en het reg onder gelyke beskerming teen alle diskriminasie en teen enige aanhitsing tot diskriminasie.

Die belangrikste beleidsprioriteite is die bewusmaking van lugwegsiektes en allergieë en die verbetering van toegang tot gesondheidsorg. Sosiale en ekonomiese probleme raak pasiënte in baie lande, wat deur die COVID-19 krisis.

Laat ons as lede van die GAAPP verenig om oplossings te vind wat gelykheid bevorder, nie net in gesondheidsorg nie, maar ook in alle aspekte van die lewe.

Ons sal besin oor hoe ons ons stem beter kan gebruik om diegene wat gelykheid verdien, te help, te luister na diegene wat kwaad en seer het, en daarna streef om bymekaar te kom vir 'n beter toekoms - vir almal.

Grondwet

Laai die Global Allergie en Asma Pasiënt Platform Grondwet. Laas opgedateer Julie 2021.