GAAPP bied u graag finansiële ondersteuning vir u projekte. Ons stel elke jaar 'n mate van projekfinansiering beskikbaar waarvoor GAAPP -lede 'n versoek om befondsing kan indien. Projekte moet weerspieël GAAPP se missie en doelwitte

Voordat jy aansoek doen, moedig ons jou aan om seker te maak dat jy GAAPP-projekbefondsingsbeleid lees en verstaan.

 1. Slegs lidorganisasies befondsingsversoeke kan indien.
 2. Om 'n befondsingsversoek in te dien, 'n lidorganisasie moet vir ten minste ses maande 'n lid van GAAPP gewees het, dateer uit die Raad se goedkeuring as lid.
 3. Om oorweeg te word, moet die organisasie ook demonstreer dat dit werklik deelgeneem het aan en betrokke was by GAAPP in ten minste een veldtog, vergadering of inisiatief.
 4. Lidorganisasies kan enige tyd 'n versoek vir befondsing indien, maar die Raad sal kwartaalliks slegs befondsingsversoeke hersien.
  • Maartbefondsingshersiening: Aansoeke moet teen 15 Maart ingedien word.
  • Junie-befondsingshersiening: Aansoeke moet teen 15 Junie ingedien word.
  • September-befondsingshersiening: Aansoeke moet teen 15 September ingedien word.
  • Desember-befondsingshersiening: Aansoeke moet teen 15 Desember ingedien word.
 5. Slegs een versoek vir befondsing van 'n lidorganisasie sal in 'n befondsingsiklus van ses maande oorweeg word.
 6. GAAPP sal slegs befonds tot 25% van enige gegewe projek, en versoeke om befondsing moet die finansieringsbronne van die ander 75% van die befondsing aandui.
 7. Geen befondsing vir die wêreldbewustheidsdag sal toegestaan ​​word nie soos GAAPP sy lidorganisasies wil deelneem aan GAAPP se eie wêreldwye veldtogte vir wêreldbewustheidsdae.
 8. Aansoeke om befondsing moet:
  • Word in Engels geskryf
  • Verskaf 'n redelik gedetailleerde begroting wat alle beraamde koste van die projek insluit. Die begroting moet die projek se totale koste en hoofkategorieë insluit (bv. koste verbonde aan ontwikkeling, aflewering, materiaal en personeel). Aangesien GAAPP slegs tot 25% van enige projek befonds, dui die waarskynlike befondsingsbron(ne) van die oorblywende 75% aan.
  • Onderneem om 'n verslag oor die projek te verskaf as bewys van aanspreeklikheid nie minder nie as drie maande na die voltooiing van die projek.
  • Sluit die name en posisies in die lidorganisasie van die twee uitvoerende lede wat die befondsingsversoek onderteken, in.
  • Noem die projekduur, let op dat alle projekte binne een jaar voltooi moet word.

Aansoekvorm