GAAPP Raad van Direkteure nominasie 2023

Die Global Allergy and Airways Patient Platform (GAAPP) is daartoe verbind om pasiënte met allergieë, lugweë en atopiese siektes wêreldwyd te ondersteun en te bemagtig deur hul regte te beskerm en aan te dring op die pligte van regerings, gesondheidswerkers en die algemene publiek.

Tydens ons Algemene Jaarvergadering op 8 Junie 2023 het ons aangekondig dat GAAPP kandidate vir beide die Vise-sekretaris en Visetesourier posisies.

Rolle en verantwoordelikhede

Die Raad sal die Vereniging se besigheid onder sy eie verantwoordelikheid bestuur soos vereis deur die doel van die Vereniging. Benewens statutêre verslagdoeningsvereistes, sal die Raad aan die Algemene Vergadering verslag doen oor alle maatreëls wat getref is en oor die Vereniging se situasie.

Beide posisies beklee 'n drie jaar termyn, en kan twee keer herkies word. Die Visesekretaris en Visetesourier is stemgeregtigde direkteure op die Raad en sal die pligte van die huidige Sekretaris aanvaar of tesourier moet óf uittree.

Die tydlyn vir die nominasieproses en stemming is soos volg:

  • 19 Junie tot 15 Julie 2023– Oproep vir nominasies tydperk
  • Week van 10 Augustus 2023 – Aankondiging van genomineerdes in die Augustus-nuusbrief en aanlynverkiesings begin
  • 27 Augustus– Stemtydperk eindig om 6:00 CET
  • 31 Augustus 2023– Aankondiging van verkose direkteure per e-pos aan alle GAAPP-lidorganisasies.

GAAPP-ledeorganisasies wat belangstel om vir die Raad te verkies, moet hierdie vorm indien en hul Curriculum Vitae (CV) of CV teen 15 Julie 2023 aanheg. Indien daar enige probleem is om die dokumente op te laai, kan jy dit aan ons stuur by info@gaapp.org.


Direksie Nominasievorm

Vorm vir 'n lidorganisasie van GAAPP om iemand te nomineer vir die vakante direksieposte gedurende verkiesingsperiodes.

stap 1 of 6

Aansoeker se kontakbesonderhede

Voltooi asseblief al die velde op hierdie vorm.
Naam (Verpligtend)
Kies asseblief een
Kan jy Engels verstaan ​​en kommunikeer?(Verpligtend)
Basiese Engelse kommunikasievaardighede is nodig vir hierdie pos aangesien die raadsessies en verwante dokumente in Engels is.
(Ongeveer)
Patologieë waarmee u organisasie werk(Verpligtend)
Kies soveel as wat van toepassing is
Adres(Verpligtend)